Tłumaczenie umów z niemieckiego na polski

Jak tłumaczy się umowy z języka niemieckiego na polski? Czy umowę powinien tłumaczyć tłumacz przysięgły języka niemieckiego? Czy wystarczą profesjonalne tłumaczenia wykonane przez biuro tłumaczeń? Czy tłumaczenie umów z niemieckiego na polski różni się od tłumaczenia tekstów innego rodzaju?

 

Zanim zaczniemy, warto zaznaczyć, że wszelkie tłumaczenia umów i innych dokumentów wymagają tłumaczenia specjalistycznego.

Co oznacza tłumaczenie specjalistyczne?

Najogólniej mówiąc, jest to tłumaczenie poświęcone konkretnej branży lub dziedzinie. Tekst do tłumaczenia zawiera specyficzne i fachowe słownictwo właśnie dla tej danej branży. Do tłumaczeń specjalistycznych zaliczamy, między innymi, tłumaczenia z zakresu:

 • prawa,
 • medycyny,
 • inżynierii budowlanej,
 • matematyki,
 • fizyki.

W zasadzie, tyle ile istnieje dziedzin nauki czy ich specjalizacji, tyle można wyróżnić rodzajów tłumaczeń specjalistycznych.

Tłumaczenia specjalistyczne niejednokrotnie wykonywane są przez tłumaczy – specjalistów, którzy posiadają wiedzę merytoryczną z zakresu danej dziedziny. Zwyczajowo także, teksty te sprawdzane są również przez innego, drugiego tłumacza – specjalistę w celu eliminacji ewentualnych błędów.

Można zatem z pewnością powiedzieć, że tłumaczenie umów z niemieckiego na polski różni się od tłumaczenia tekstów innego rodzaju, i że takie tłumaczenia należy kategoryzować jako tłumaczenia specjalistyczne.

 

Dlaczego tłumaczenia umów z języka niemieckiego na polski wymagają precyzji?

 

Umowa to dokument, który najczęściej zawiera oświadczenia woli stron lub konkretne ustalenia dotyczące np. negocjacji.

Umowa może być również zawierana ustnie w obecności notariusza i tłumacza, zazwyczaj tłumacza przysięgłego, który w trakcie trwania takich ustaleń wykonuje tłumaczenie ustne poświadczone. Umowa to pismo zawierające język prawniczy i biznesowy.

Zanim zlecimy tłumaczenie umowy z języka niemieckiego na polski, warto poszukać

sprawdzonego i doświadczonego tłumacza aby zagwarantować sobie najwyższą jakość gotowego tłumaczenia.

Tłumacz podejmujący się tłumaczenia umowy z języka niemieckiego na język polski, musi mieć świadomość, że najdrobniejszy szczegół pisma jeśli zostanie błędnie przetłumaczony może mieć kolosalne skutki dla zlecającego takie tłumaczenia. Powinien on także gwarantować poufność w zakresie powierzonych mu informacji oraz szczególną staranność i wysoką jakość tłumaczeń.

O tłumaczeniach z języka niemieckiego przeczytasz także tutaj: Na czym polega specyfika tłumaczeń niemieckich?

 

Czy tłumaczenie umowy z języka niemieckiego na polski jest wyzwaniem dla tłumacza?

 

W opinii tłumaczy, którzy mieli okazję już tłumaczyć tego typu dokumenty jak umowy, największym wyzwaniem takiego tłumaczenia jest terminologia prawnicza.

Tłumacze, którzy decydują się zostać specjalistycznym tłumaczem w dziedzinie prawa i traktują swoją pracę poważnie, często decydują się na dodatkową naukę.

Niektórzy tłumacze, spędzają dodatkowy czas nad czytaniu podręczników dla studentów prawa w celu zapoznania się z podstawową terminologią, a część decyduje się nawet na pięcioletnie studia prawnicze lub studia podyplomowe ze specjalizacją prawa niemieckiego.

 

Tłumacz i specjalizacja w zakresie tłumaczeń prawniczych czyli jak rozpocząć pracę z dokumentami?

 

Warto w tym przypadku zauważyć analogię między pracą tłumacza a prawnika – bo czy faktycznie tak trudno przetłumaczyć umowę z niemieckiego na polski?

Jeśli tłumacz nie jest prawnikiem po studiach prawniczych, najlepszym rozwiązaniem będzie aby zacząć od pracy na dokumentach. Tutaj punktem wyjścia w nauce przekładu prawniczego jest pogłębiona analiza tekstu źródłowego. W trakcie takiej pracy warto stworzyć swój własny glosariusz terminologii, czy to alfabetyczny czy tematyczny.

Nie należy za bardzo skupiać się na “słówkach”, ponieważ w takim tłumaczeniu specjalistycznym najważniejszy będzie kontekst. To właśnie kontekst decyduje o takiej a nie innej interpretacji tekstu źródłowego.

Drugą ważną czynnością, której warto poświęcić się na samym początku pracy, jest gromadzenie różnych dokumentów i ich tekstów paralelnych dostępnych zarówno w języku niemieckim jak i polskim. Mogą to być dokumenty samochodowe, pisma urzędowe, akta notarialne, pełnomocnictwa i inne rodzaje umów.

Kiedy już zgromadzimy takie dokumenty i umowy, powinniśmy rozpocząć bardzo dokładne analizowanie, czytanie i rozkładanie tych tekstów na “części pierwsze”, aby rozbudować swoje glosariusze i słownictwo specjalistyczne.

Nauka w ten sposób wydaje się być żmudna, ale zapoznanie się z fachową terminologią z zupełnie obcej dla nas dziedziny wymaga czasu i dokładności.

Warto przeczytać: Tłumaczenia prawnicze – jakie teksty są przekładane na język polski?

 

Jakie korzyści daje tłumaczowi praca na dokumentach?

 

Oprócz poznania stylistyki i specjalistycznej terminologii praca na dokumentach pomaga w:

 • umiejętnym wyszukiwaniu niezbędnych informacji
 • umiejętnej selekcji informacji.

Szukając informacji na własną rękę, zdobywamy podstawowe umiejętności tłumacza i poznajemy specyfikę konkretnych wzorów dokumentów. Pozwoli nam to zrealizować dobrej jakości przekład.

 

Jakie umowy przekłada tłumacz języka niemieckiego?

 

 • umowy spółek – czyli wszystko to, co dotyczy ustanowienia spółki, jej założenia, działalności. Zawiera informację o nazwie spółki, siedzibie, wysokość kapitału zakładowego, czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony oraz przedmiot działalności spółki. Tłumaczy się wszystkie rodzaje umów spółek czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialności, cywilne i inne,
 • umowy handlowe – szczególnie istotny dokument przygotowywany przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Są to między innymi: warunki współpracy z klientami, warunki dostaw, wyciągi KRS, warunki sprzedaży, dostawy i cenowe,
 • umowy transportowe – najczęściej dokumenty związane z przewozem i spedycją,
 • umowy o pracę – na okres próbny, o dzieło, na czas określony i nieokreślony, umowy zlecenie oraz tłumaczenie aneksów do umów czy kontraktów,
 • umowy inne – na przykład: umowy kredytu, pożyczki, porozumień, ugody.

 

Czy do tłumaczenia umowy konieczny jest tłumacz przysięgły języka niemieckiego?

 

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ wszystko zależy od tego jakiego rodzaju jest to dokument i gdzie musi zostać przedłożony czyli do czego będzie nam potrzebny. Tłumaczenie umowy z niemieckiego na polski, nawet najbardziej profesjonalne, będzie potrzebowało poświadczenia tłumacza przysięgłego jeśli potrzebne jest do okazania w urzędzie czy innej jednostce administracyjnej.

Odpowiedzi na powyższe pytanie może udzielić nam sam tłumacz, do którego zgłosimy się z prośbą o tłumaczenie lub jednostka administracyjna/osoba, której tłumaczenie będzie przedłożone. Jeśli zdarzy się, że mamy już przetłumaczony dokument ale nie jest on poświadczony przez tłumacza przysięgłego, to taki dokument będziemy musieli uwierzytelnić.

 

Co oznacza uwierzytelnienie tłumaczenia dokumentów?

 

Uwierzytelnienie to nic innego jak poświadczenie zgodności tłumaczenia z oryginalnym tekstem, które uzyskuje się u tłumacza przysięgłego.

Dokument poświadczany zostaje opatrzony pieczęcią tłumacza, który wykonuje to tłumaczenie oraz jego podpisem i specjalną formułą. W tej formule zawarta jest informacja, że jest to tłumaczenie pisemne uwierzytelnione np. z języka niemieckiego na polski oraz czy jest to tłumaczenie z oryginału czy kopii. Na tłumaczonym dokumencie, tłumacz dodaje również numer swojego repertorium czyli wpisu rejestrującego wykonanie takiego przekładu.

Dlatego ważne jest abyśmy na początku wiedzieli jakiego konkretnie tłumaczenia będziemy potrzebować. Oszczędzi nam to czasu oraz nieprzyjemności związanych z tym, kiedy okaże się, że nasze tłumaczenie, nawet najbardziej profesjonalne jest nic niewarte.

Usługi w zakresie tłumaczeń przysięgłych różnią się również cennikiem. Warto wziąć pod uwagę również i ten aspekt abyśmy nie wydali na tłumaczenie więcej niż jest to potrzebne. Koszt tłumaczenia może wzrosnąć nawet dwukrotnie jeśli nie będziemy pewni jakiego potrzebujemy tłumaczenia.

Są rodzaje dokumentów, które zawsze będą tłumaczone przez tłumacza przysięgłego, chyba że są nam tylko potrzebne do przysłowiowej szuflady.

 

Przykładowe rodzaje dokumentów tłumaczonych przez tłumacza przysięgłego:

 • akt urodzenia,
 • akt małżeństwa,
 • akt zgonu,
 • wyrok rozwodowy i inne wyroki sądowe,
 • świadectwo pracy,
 • inne zaświadczenia wydawane przez urzędy stanu cywilnego,
 • dokumenty samochodowe,
 • faktury zakupu urządzeń i maszyn,
 • dowód osobisty,
 • certyfikat rezydencji,
 • pełnomocnictwa,
 • akty notarialne,
 • inne dokumenty finansowe i biznesowe np. wyciąg z KRS, audyt, umowy wewnętrzne i zewnętrzne firm,
 • dokumentacja medyczna.

 

Komu zlecić tłumaczenie umowy z niemieckiego na polski?

 

Jeśli zależy nam na profesjonalnym tłumaczeniu, to jedynie komuś kto dobrze zna język niemiecki i język polski.

Jeśli mamy do czynienia z 10-stronicową umową w języku niemieckim prawniczym i chcemy przetłumaczyć dokument z języka niemieckiego na język polski, wskazane byłoby skorzystanie z pomocy profesjonalisty.

Zarówno tłumaczenie zwykłe i przysięgłe dokumentu powinno zawierać profesjonalne słownictwo. Nie ma tu miejsca na luźne sformułowania i potoczne słownictwo.

Jeśli nie bardzo wiemy jak znaleźć tłumacza, to po prostu poszukajmy biura tłumaczeń.

Biura tłumaczeń w swojej ofercie posiadają usługi tłumaczeń bardzo specjalistycznych dokumentów, w tym tłumaczenia prawnicze. Usługi te obejmują tłumaczenia przysięgłe i zwykłe. Niektóre biura tłumaczeń oferują również samo poświadczenie (uwierzytelnienie) wcześniej wykonanego tłumaczenia, jeśli pierwotnie nie zostało przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

Więcej informacji na podobny temat: Kto wykonuje profesjonalne tłumaczenia prawnicze?

 

Zlecenie tłumaczenia umowy z niemieckiego na polski w biurze tłumaczeń

 

Kiedy zdecydowaliśmy się na zlecenie tłumaczenia profesjonalistom i znaleźliśmy biuro tłumaczeń, które spełnia nasze wymagania, to pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić to oddać tekst do tłumaczenia do biura.

Możemy to zrobić na rożne sposoby: pocztą tradycyjną, co zajmie więcej czasu lub pocztą email. Jeśli boimy się wysłać dokumenty, czy to pocztą tradycyjna czy online, to możemy sami osobiście pójść do takiego biura i wziąć ze sobą dokumenty. Jednakże tłumaczenia online stają się coraz bardziej popularne; od początku do końca cały proces tłumaczeniowy możemy zlecić bez wychodzenia z domu.

Po otrzymaniu przez biuro dokumentu dostaniemy informację o wycenie naszego tłumaczenia. Wycena czyli oferta cenowo-terminowa jest bezpłatna i niezobowiązująca nas do zamówienia tłumaczenia. Jeśli jednak zdecydujemy się na współpracę z biurem tłumaczeń i tłumaczenie zostanie przyjęte do realizacji, pamiętajmy, że mamy również prawo określić nasze wymagania względem obsługi takiego tłumaczenia.

 

Podsumowując, tłumaczenie umowy z niemieckiego na polski, zawsze warto zlecić tłumaczowi – specjaliście, który ma doświadczenie w tłumaczeniu tego typu dokumentów.

Tłumaczenia dokumentów wymagają niezwykłej staranności i jest to praca czasochłonna i żmudna. Jeśli zależy nam na profesjonalnym i dokładnym tłumaczeniu, to musimy sobie zdawać sprawę z tego, że zajmie nam to trochę czasu.